Etusivu » Maatilan varautumissuunnitelma

Maatilan varautumissuunnitelma ei saa olla pelkkä rutiinityö

Jaa sivu:

Lukijalle

Teimme tämän sivuston keväällä 2020, kun koronavirus yllätti koko maailman.  Reilun kolmen vuoden aikana tiedot ovat osittain vanhentuneet, mutta varautumisen merkitys on korostunut entisestään.

Päätimme jättää nämä vanhat sivustot muuttamattomina muistuttamaan todellisesta häiriötilanteesta! Lue lisää.

Tärkeä dokumentti turvaa yrityksen lisäksi myös kodin ja perheen

Maa-, metsä- ja karjatilalliselle oma hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää. Kaikilla aloilla yrittäjän rooli on ratkaiseva, mutta harvoilla niin vaikeasti korvattava kuin maatalousyrityksissä. 

Varautumissuunnitelman laatimiseen ongelmien varalle ei kannata suhtautua vain välttämättömänä pahana jo siitä tärkeästä syystä, että maatila on useimmiten paitsi yritys myös koti. Varautumisessa on kysymys koko perheen turvallisuudesta.

Maatalousyrittäjän oma työkyky on toiminnan ydintekijä. Varautuminen oman työkyvyn heikkenemiseen tai yhtäkkiseen menettämiseen ei ole niin helppoa kuin vaikkapa varaosien varastointi puimakonetta varten. 

Viimeisin pandemia (Korona/Covid-19) osoitti raadollisesti sen, että täysin arvaamattomaankin pitäisi uskaltaa varautua etukäteen. Ja ainakin viimeistään siinä vaiheessa, kun pandemian ensimmäinen aalto on ohitettu, koska toisen aallon todennäköisyys on yhtä suuri kuin tuhoisan karjasuojapalon uudelleen syttymisen vaara tai hallinnassa olleen metsäpalon jatkuminen tuulen suunnan käännyttyä.

Tunnista riskit ja varaudu

Maatilan häiriötön toiminta on erittäin altis erilaisille riskeille. Inhimillisten ongelmien lisäksi maatalousyrittäjän arkea ovat eläimistä, koneista ja ilmastosta aiheutuvat riskit. Eläimet sairastavat, joskus menehtyvät, koneet rikkoutuvat ja erilaiset sääolosuhteet voivat tuoda viljan lakoon painavia rankkasateita, tulvia, salamaniskuja ja myrskyt saattavat kaataa metsää.

Itsestä riippumattomien riskien määrä maaseutuyrittämisessä on runsas. Kuivuus, sade, kylmyys kuumuus tai myrsky eivät välttämättä aiheuta lovea liikevaihtoon konepajalla, mutta maatilalla ne kaikki vaikuttavat.

Energian ja vedenjakelun katkokset, tietoliikennehäiriöt, tulipalot, ilkivalta, suuronnettomuudet, tuhoeläimet ja kasvi- ja eläintaudit ovat kaikki sellaisia riskitekijöitä, jotka ovat tunnistettavia, ja joihin pitää varautua. 

Tunnistettava riski on usein myös mahdollista torjua varotoimenpitein, ja riskin toteutuessa siitä selviäminen on varautumissuunnitelman avulla helpompi hoitaa kuin varautumatta. Ainakin vakuutusturvan ajantasaisuus on varautumisen perusta.

Tutki, selvitä, tee suunnitelma

Varautuminen on kuin ennaltaehkäisevä terveydenhuolto. Kunnossa olevat lihakset ja sydän takaavat kehon ja mielen terveyden paremmin kuin huollotta jätetty ja ruostumaan päässyt. Vaaratekijöiden minimointi ja toimintakunnon ylläpitäminen on maatilan parasta kokonaisvaltaista varautumista ongelma- ja vaaratilanteisiin.

Omasta lähiympäristöstä johtuvien riskien tutkiminen, mahdollisten häiriötilanteiden syntymiseen johtavien tekijöiden syyt ja seuraukset tuntien on varautumissuunnitelman tekeminen helpompaa. 

Jos tulipalo syttyy, tietävätkö kaikki tilalla työskentelevät ja palopaikan läheisyydessä olevat perheenjäsenet, miten toimitaan, mihin tehdään hälytys, mitä suojellaan, mikä on ensiarvoista ja mikä toisarvoista? 

Varautuminen on tietämistä, ja tietäminen edellyttää koulutusta. Varautumisesta on tehtävä suunnitelma. Yleinen hätänumero 112 on perustieto, ja eläinlääkärin ja vakuutusyhtiön numerot on syytä olla puhelimissa muillakin kuin tilan yrittäjällä. 

Ja entä jos sähköt ovat poikki, eivätkä puhelimetkaan toimi? Mistä haetaan apua? Saatavilla olevasta varautumissuunnitelmasta sen pitäisi selvitä.

Piirrä, harjoittele, koekäytä ja perehdytä

Nykyisin yhä tärkeämmäksi kysymykseksi on muodostunut se, ymmärtävätkö kaikki tilalla työskentelevät suomen kieltä. Vieraskielisiä kausityöntekijöitä on alalla paljon. Jos he eivät ymmärrä edes yksinkertaisia varoituksia, turvalauseita tai eivät tunne tilan kaikkia rakennuksia, niin siihenkin pitäisi varautua. 

Koulutusta, kärsivällisyyttä ja jopa piirustustaitoja tarvitaan, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään. Korona todisti myös, miten tärkeää on muistaa ihmisten mukana eri puolilta maailmaa kulkevat taudit. Asia, joka maatiloilla on hyvin ymmärretty eläintautien osalta.

Kuinka hoidetaan karjan siirtäminen vaaran uhatessa tai vaaran alta suojaan? Karjasta huolehtivan henkilöstön on tiedettävä se, tilannetta tulisi harjoitella ja siirtää kokemukset niin varautumissuunnitelmaan kuin pelastussuunnitelmaankin. Jos törmätään kielivaikeuksiin, piirrokset karjan pelastusreiteistä auttavat.

Ja vaikka sähkökatkoksia ei olisi ollutkaan pitkiin aikoihin, niin ne ovat aina mahdollisia. Varautumiseen kuuluu tietenkin varavoimakoneet. Niiden toimintakunto pitää muistaa tarkistaa säännöllisin välein.

Perehdyttäminen käytännön työhön ja kaikkeen siihen liittyvään säännöstöön on tärkeää paitsi tilan työntekijöille myös perheenjäsenille, jotka ovat jatkuvasti läsnä tilalla. 

Korona korosti varautumisen merkitystä

Talvella 2020 alkanut koronaviruksen leviäminen, joka johti nopeasti pandemiaan, nosti korostetusti esiin ongelmiin varautumisen merkityksen. Kuten MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila totesi, niin viimeistään silloin oli aika päivittää tilojen varautumissuunnitelmat. Hän muistutti mahdollisuudesta, että maatalousyrittäjä yrittäjä voi joutua karanteeniin tai sairaalahoitoon Covid-19 -viruksen saatuaan.

”Käsillä on ainutkertainen tilanne”, Juha Marttila totesi.

Näitä ainutkertaisia tilanteita syntyy yksittäisille maatalousyrittäjille varmasti vastakin. Sen ei tarvitse olla pandemia, joka itse asiassa kohteli maatiloja varsin lempeästi verrattuna esimerkiksi palveluyrityksiin. 

Ainutkertainen tilanne saattaa syntyä niin sanotuista tavanomaisista onnettomuuksista, jotka pistävät tilallisen polvilleen. Tuli, vesi, energia ja eläintautipandemia ovat riskitekijät, joiden aiheuttamat ongelmat ovat yksittäiselle maatalousyrittäjälle tuhoisuudessaan erittäin rajuja. 

Mutta ehkä Covid-19 -virus toimi herättäjänä varautumissuunnitelman päivittämiseksi. Riskien hallintaa kannattaa tehdä jatkuvasti ja liittää se kiinteäksi osaksi maatalousyrityksen pitkäjänteistä suunnittelua.

Maatilan TOP 10

Maataloustuottajien keskusliitto (MTK) on laatinut koronaviruksen TOP-10 listan www.mtk.fi/korona , jossa on paljon hyviä osia varautumissuunnitelmaan pandemia-ajan ulkopuolellakin. Tässä joitakin poimintoja listasta.

  • listaa toiminnan kannalta tärkeimmät puhelinnumerot ja nettiosoitteet 
  • nimeä vähintään kaksi varahenkilöä, joista toinen perheen ulkopuolinen  
  • tee työohjeita kirjallisina niin pellolle kuin navettaan ja laita ohjeet näkyville työkohteisiin
  • tee valtakirja tilan asioiden hoitamiseen varahenkilölle

Linkkejä aiheeseen

Turvallinen tila – Opas maatilan varautumiseen (mtk.fi)

Varaudu, ennakoi ja varmista (Maatilan Pellervo)


Maatilan varautumissuunnitelma

Esimerkki varautumissuunnitelmalomakkeesta Pro Maatila -järjestelmässä:


Maatilan varautuminen

Lue esittely pdf-muodossa tai katso alta video.

Scroll to Top